The Sequences which have been used for the generation of profiles for the family a.118.8.4 are highlighted. The profiles and the reference sequences for this family are given in a tar zipped format (Profiles are byte encoded for Unix only).
Download the tar zipped file by clicking on this link
Click here for help on generation of RPS-BLAST databses from the files given in above link

UniRef90_Q82YN6|a.118.8.4               -----GKRKIEVASLINNFP-----ELEKQFPEIYKDRFKNLQCYTLFTLCLIISKSLNN
UniRef90_Q839T1|a.118.8.4               ------KHQIECCQMGLNNTSEKK-NLIHYFYQLERNPHKNALEMSIYTDIKLTFSNDWE
d2awia2|a.118.8.4                       SVNETGKEKLLISKIFTNPD-----LFDKNFQRIEPKRLTSLQYFSIYLGYISIAHHYNI
UniRef90_Q7CC21|a.118.8.4               -----------------NKD-----YIYKLYKKSIELKEHSIIYWNLYLIIKIQCSEYDS
UniRef90_Q9F1E8|a.118.8.4               ------------------------------YMQCIEPKYYSLKYFNLYLLIKISCSEFTD
UniRef90_B4Y8H8|a.118.8.4               ---------FILSKIQQNPDSEYNHELYSLYQKSIHEKFTSLKYMNLYLLIKLQTSSFIS

UniRef90_Q82YN6|a.118.8.4               SLYTFKNKDIRELKNFYKNREVILGADYAILSHLYM--AVPEYSNELDFLTEKLFPINQS
UniRef90_Q839T1|a.118.8.4               EIPEFDETDRMVILALISSKSYYTYYDYQMVTNPAA--LFS--ENEVLQILEQMFPVKDA
d2awia2|a.118.8.4                       EVPTFNKTITSDLKHLYDKRTTFFGIDCEIVSNLLN--VLP--YEEVSSIIKPMYPIVDS
UniRef90_Q7CC21|a.118.8.4               RIVPTDSQDLSELKKMILSKQKFTLYDYKIVTNLSL--VFS--YKELQPFLSSLFPLDSN
UniRef90_Q9F1E8|a.118.8.4               KILEVDKADLMDLKKIYRTRKLYTSSDYKVLANLITLPLFT--VNDLNFMFDVLYPLANN
UniRef90_B4Y8H8|a.118.8.4               EIIPVDKQDLADIKKMFSSSKRFVLYHYKILSNLCT--IFP--YSDLQTLIEQLFPLRED

UniRef90_Q82YN6|a.118.8.4               Y--GDIHDHAVQLCIKNAVTVFLEKKDFEKADYFLEQFD-IVRKVPSFILDGTINLEMIY
UniRef90_Q839T1|a.118.8.4               ELRDTQTLNVAYGFYLNIITGELYKKNYAKAREYLALVS--VTTIPAEIY--YIHFNLRY
d2awia2|a.118.8.4                       F--GKDYDLTIQTVLKNALTISIMNRNLKEAQYYINQFE-HLKTIKNISINGYYDLEINY
UniRef90_Q7CC21|a.118.8.4               A--PTVTSEAAYYLLENITTKLVQNRDFESCTEVLNIYNDLLQKFPSY----KYKLNYLI
UniRef90_Q9F1E8|a.118.8.4               V--PEEILYPAYLALTNLTTKHIKNKDYNKAKLAINNFEEQLKVNPSY----KFKLICLH
UniRef90_B4Y8H8|a.118.8.4               S--DEQIKDTACLSLSNAIALSIFTKDYSSCFILLNHFETLLSNYTSY----KYKLSFIA

UniRef90_Q82YN6|a.118.8.4               LKHLRNFLKK--RNMEEYLKAVNIVNLFSQLG--ENDTYKELVKEVTEIARKENFEVPSS
UniRef90_Q839T1|a.118.8.4               LKNLTYYLYT--GKMRYYKEVIAVIDMIESFG--DARLAEGMKKEMLQLTAGRTFNLEK-
d2awia2|a.118.8.4                       LKQIYQFLTD--KNIDSYLNAVNIINIFKIIG--KEDIHRSLVEELTKISAKEKFTPPKE
UniRef90_Q7CC21|a.118.8.4               TYNLVGYFLT--NNMDSLNNSIKYVDLLGDLE--NVELAKLMKDNIYLMISKKNN-----
UniRef90_Q9F1E8|a.118.8.4               DRALLDFLTDKINNSSKLTEALQIINIIDSCEPPSSSLADRMKEATVSIIEKEDNTK---
UniRef90_B4Y8H8|a.118.8.4               SRNMLLYFTS--GDIEHIMKVFSYVEILKQVE--SPEYVEQFHKNLQTIISKSDDEKAKQ

UniRef90_Q82YN6|a.118.8.4               LNI----
UniRef90_Q839T1|a.118.8.4               -------
d2awia2|a.118.8.4                       VTMYYEN
UniRef90_Q7CC21|a.118.8.4               -------
UniRef90_Q9F1E8|a.118.8.4               -------
UniRef90_B4Y8H8|a.118.8.4               I------